Välkommen

till laboratoriets tidsbeställning

Kom ihåg att du alltid behöver en remiss för laboratorieundersökningar.